OPERATORU – Terminali Federacije sredstva za 2015. prema prihodima

Federalna vlada donijela je Odluku o izmjenama Odluke o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.- 2018. godina. Odlukom je precizirano da troškovi rada Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo ostaju na nivou utvrđenih Planom namjenskog utroška takse za period 2014.-2018. godina, bez obzira na visinu ukupno ostvarenih prihoda od takse za 2015. godinu.

Kako je navedeno u obrazloženju Odluke, ovo gospodarsko društvo je u 2015. godini planiralo prihod od takse od devet miliona KM, ali je ostvareno 6.406.308,61 KM, što je 71,2 posto plana.