Odluka Vlade FBiH o isplati takse Operatoru – Terminali Federacije

Federalna vlada donijela je Odluku kojom propisuje isplatu sredstava uplaćenih u periodu siječanj – ožujak 2015. godine po osnovu prihoda za posebnu namjenu – takse za uspostavu rezervi naftnih derivata s posebnog namjenskog podračuna Jedinstvenog računa trezora Federacije Bosne i Hercegovine u korist „Operatora – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.
Prilikom priprema Budžeta FBiH za 2015. godinu planirana su sredstva od takse kao namjenski prihod u visini od devet miliona KM. Međutim, financiranje Federacije BiH za period siječanj – ožujak 2015. godine vrši se privremeno na osnovu Odluke o privremenom financiranju, u kojoj taksa za uspostavu rezervi kao namjenski prihod nije mogla biti sadržana jer je nije bilo u Budžetu za 2014. godinu. Stoga je današnjom odlukom osiguran kontinuitet u financiranju Operatora – Terminali.