Odluka o smanjenju cijene prirodnog plina

Nadzorni odbor „BH-gasa” d.o.o. Sarajevo dobio je danas suglasnost Vlade FBiH na Odluku o novoj cijeni prirodnog plina.

Tako će od septembra veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivna gospodarska društva u FBiH iznositi 0,754 konvertibilnih maraka po standardnom kubičnom metru (bez PDV-a).

To je, u odnosu na sadašnju cijenu od 0,82 KM/Sm3, pojeftinjenje od 8,04 posto.

Veoma bitan utjecaj na cijenu ima mjesečna dinamika i struktura potrošnje prirodnog plina. Iako je 2012. godinu karakterizirala stagnacija, odnosno blago smanjenje nabavne cijene plina, to nije utjecalo na pozitivan financijski rezultat, ali je umanjilo visinu iskazanog gubitka u poslovanju.

Nabavna cijena plina formira se za svaki kvartal u godini na temelju prethodnog devetomjesečnog prosjeka kretanja svjetske cijene mazuta i dizel goriva. Stoga su se tek u trećem kvartalu ove godine stekli uvjeti za smanjenje prodajne cijene.

Treba očekivati kako će cijena prirodnog plina ostati ista i u slijedećem kvartalu.