Odluka o dodjeli sredstava Vlade Federacije BiH OTF-NTF

Na sjednici održanoj u Sarajevu 21.07.2022. godine, Vlada Federacije BiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, donijela Odluku o dodjeli sredstava utvrđenih u Budžetu FBiH za 2022. godinu ovom ministarstvu „Kapitalni transferi javnim poduzećima – OTF d.o.o. Sarajevo – za povećanje kapitala Naftni terminali Federacije d.o.o. Ploče“.