Očitovanje Sindikata EKN vezano za NTF Ploče

Zagreb, 14.4.2014.

Broj: 98/14

TERMINALI FEDERACIJE d.o.o.

Generalni direktor PD TF d.o.o. Sarajevo, g. Rasim Kadić

u funkciji Skupštine NTF d.o.o. Ploče

Mustajbega Fadilpašića 1, Sarajevo BIH

PREDMET: Očitovanje na izjašnjenje na prijedlog KU NTF d.o.o. Ploče poslovni broj: 01-3-350/14 od 9.4.2014.

Poštovani,

u svezi Vašeg podneska broj gornji dajemo slijedeće očitovanje:

1. Kao prvo čudi nas da podneskom br. gornji od 9.4.2014., u posjed kojega smo došli dana 11.4.2014. godine, dajete upute Upravi društva NTF d.o.o. Ploče da nakon kolektivnih pregovora koji su započeli 19.12.2013. godine, a završili dana 28.3.2014. godine, nastavi s pregovorima, jer ćete u protivnom pristupiti donošenju Pravilnika o radu.

2. Ovom prilikom skrećem Vam pozornost da Skupština društva nije pregovarač, već su to: Zajednički pregovarački odbor sindikata i Pregovarački odbor poslodavca. Koliko je nama poznato Pregovarački odbor poslodavca Vi ste opunomoćili za pregovore i u tijeku kolektivnih pregovora na stavove istih mogli ste utjecati, a ne sada nakon zaključenih kolektivnih pregovora.

3. Za sindikate dana 28.3.2014. godine završili su kolektivni pregovori u NTF Ploče, usuglašen je tekst Kolektivnog ugovora pa stoga tražimo, da se hitno pristupi potpisivanju istog. U protivnom, Vi ćete biti odgovorni za sve negativne posljedice koje bi mogle nastupiti radi nepristupanja potpisivanju dogovorenog Kolektivnog ugovora.

S poštovanjem,

Ivan Tomac,

Predsjednik

O tome obavijest:

1. Premijer Federacije BiH, g. Nermin Nikšić
2. Ministar energije, rudarstva i industrije Federacije BiH, g. Erdal Trhulj
3. Ministar rada i mirovinskog sustava RH, g. Mirando Mrsić
4. Ministar gospodarstva RH, g. Ivan Vrdoljak
5. Uprava društva NTF d.o.o. Ploče, Neretljanskih gusara bb
6. Vesna Gradac, sindikalna povjerenica
7. Božo Mikuš, predsjednik SING-a
8. Predsjednik SSSH, g. Mladen Novosel