Očitovanje Radničkog vijeća NTF d.o.o. Ploče

Predmet: Očitovanje

Radničko vijeće NTF d.o.o. Ploče odlučilo je reagirati na Vaše sramno i ponižavajuće izjašnjenje od 09.04.2014.

Iako nismo iznenađeni Vašim stavom i razmišljanjima, nesporno je da pokušavate sve Vaše promašene poslovne poteze i stanje proizašlo iz njih svaliti na leđa radnika. Evidentno je da članovi Uprave tijekom svog mandata nisu primijenili pozornost urednog i savjesnog gospodarstvenika te svojim potezima nisu djelovali za dobrobit društva, upravo suprotno. Međutim, da se zaključiti da ni Vi, u svojstvu Skupštine NTF d.o.o. Ploče niste iskoristili svoje Zakonom date ovlasti (Zakon o trgovačkim društvima RH i Izjava Društva) na način da zbog 4-godišnjeg kontinuiranog negativnog poslovanja Društva zatražite i izvršite opoziv Uprave, da zbog šteta koje su nastale po NTF d.o.o. Ploče postavite zahtjev za naknadu štete kako posljedice lošeg poslovanja i to protiv Uprave i ostalih u strukturi upravljanja. Ali, obaveza naknade štete ne postoji ako se je radnja Uprave temeljila na Odluci koju ste Vi donijeli u funkciji Skupštine. Imamo saznanja da je takvih odluka bilo. Iz toga se da zaključiti da nije posrijedi neznanje već namjera uništenja Društva od strane interesne skupine ili organizacije, sa ciljem da se prikriju počinitelji svih šteta koje su načinjene NTF-u d.o.o. Ploče (koje dosežu veću štetu od poznatog slučaja FIM%MEDIA Ive Sanadera u RH).

Postavlja se pitanje: koja je Vaša uloga u funkciji Skupštine NTF d.o.o. Ploče? Ne samo da niste reagirali sa svrhom da zaštitite interese trgovačkog društva već imate vrhunsku suradnju sa Upravom koja nas je dovela do ruba ponora. Da se zaključiti da je posrijedi simbioza i zajednički obostrani interes ali na štetu radnika.

Ukratko ćemo Vas podsjetiti na štete nastale za vrijeme Vašeg mandata i Vašeg prethodnika:

–  Štete nastale raskidanjem komercijalnog Ugovora (Deltagrip, Turkoil, Suria)

–  Štetnost Ugovora sa odvjetničkim uredom Grubeša&partneri

–  Indirektne štete kao posljedica konstantno praznih skladišnih kapaciteta 35%-50% ×4 godine cca 15.300.000 EUR

Poremećeni odnosi sa svim poslovnim partnerima, što je rezultiralo nezapunjenosti spremničkih kapaciteta i logičnih posljedica

–  Sudski troškovi i t.d.

Još jednom skrećemo pozornost tijelima upravljanja NTF d.o.o. Ploče i TF d.o.o. Sarajevo da Kolektivni ugovor iz 2008. (sklopljen između poslodavca i sindikata) nije prouzročio stanje u kojem se NTF d.o.o. Ploče našao, već naprotiv – isključivi krivci ste svi vi u organima upravljanja ovim trgovačkim društvom koji niste, a trebali ste, reagirali u zaštiti interesa NTF d.o.o. Ploče.

Slijedom naprijed navedenoga, očito je da Vam nije sporan raskid komercijalnog ugovora sa DG London i šteta od oko 100.000.000,00 kuna, nije Vam bio sporan ugovor sa odvjetničkim uredom Grubeša&partneri sa nagradnim bonusom od 6.000.000,00 kuna, a istovremeno ste uvjeravali javnost i vlasnika kapitala da spor sa DG nećemo izgubiti nije Vam sporna činjenica da na četverogodišnje kontinuirano negativno poslovanje NTF d.o.o. Ploče, koje i dalje traje, baš ništa niste poduzeli.

Kaotično stanje u Vašim međusobnim odnosima i pojedinačnim interesima prenijeli ste na NTF d.o.o. Ploče i sav teret negativnih posljedica stavili na pleća radnika – radnika koji jedini u sustavu rade i ostvaruju prihod.

VEZANO ZA VAŠE IZJAŠNJENJE O KOLEKTIVNOM UGOVORU, IZVJEŠĆUJEMO VAS DA JE KOLEKTIVNO PREGOVARANJE ZA NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR NTF D.O.O. PLOČE IZMEĐU UPRAVE S JEDNE STRANE I PREGOVARAČKOG ODBORA S DRUGE STRANE USUGLAŠENO I OKONČANO (ZAPISNIČKI OVJERENO) TE SE OČEKUJE NJEGOVO POTPISIVANJE.

U slučaju odustajanja od strane Poslodavca da potpiše usuglašeni i zapisnički ovjeren tekst novog K.U. za NTF d..o.o. Ploče, vjerujemo da ste svjesni činjenice da ćete na taj način širom otvoriti put Sindikatima da poduzmu Zakonom predviđene radnje koje u konačnici mogu rezultirati štrajkom kojeg ćete upravo Vi izazvati.

Predsjednik RV-a

Ante Nikolac

 Dostaviti:

  1. Nadzorni odbor NTF d.o.o. Ploče
  2. Uprava NTF d.o.o. Ploče
  3. Sindikati NTF d.o.o. Ploče
  4. Oglasna mjesta u NTF d.o.o. Ploče