O bituminoznim škriljcima

Škriljac2Bituminozni škriljci se mogu definirati kao sitnozrne, kompaktne, glinasto-laporovito-karbonantne sedimentne stijene koje sadrže promjenljivu količinu organske supstance i iz kojih se pri pirolizi dobiva ulje, odnosno nafta. U geološkoj i organsko-geokemijskoj literaturi, za ove stijene primjenjuju se i nazivi: uljni škriljci, uljni glinci, gorući, naftni, parafinski, kerogenski, ugljeviti, liptobiolitski škriljci, mali visokopepelni sapropeliti.Škriljac3

Klasičan način prerade bituminoznih škriljaca je piroliza (suha destilacija, švelovanje). Industrijska prerada počela je u 19. stoljeću, a danas je posebno intenzivirana.