Novo kreditno zaduženje Operatora-Terminali Federacije

Vlada FBiH prihvatila je informaciju o novom kreditnom zaduženju Operatora – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo (OTF) i zahtjevu za korištenje depozitnih sredstava osiguranih po postojećem kreditu, istovremeno, dana je i suglasnost da već osiguranih 4.000.000 konvertibilnih maraka bude prenamijenjeno za osiguranje depozitnih sredstava za novo kreditno zaduženje.

OTF je zadužen da intenzivira aktivnosti za podizanje novog kredita u iznosu od 10.600.000 KM, kako bi postojeći kredit, podignut 2013. godine, bio prijevremeno i u cijelosti otplaćen. Time bi bilo omogućeno normalno poslovanje OTF-a, te oslobođena depozitna sredstva dodijeljena putem IGA za novo kreditno zaduženje.