Nova MOL-ova rafinerija biodizela

BUDIMPEŠTA – U Mađarskoj je otvorena nova moderna rafinerija biodizela Rossi Biofuel u Komáromu, koja će značajno povećati obim proizvodnje biogoriva u toj zemlji.

Rafinerija je kapaciteta 50.000 tona biodizela godišnje, uz 85 % smanjenje emisija stakleničkih plinova u odnosu na konvencionalno gorivo.

Rafinerija je prva u Europi koja koristi RepCat tehnologiju austrijske firme BDI-BioEnergy, koja je veoma fleksibilna u pogledu sirovina: omogućava preradu masnog otpada različitih vrsta i porekla, kao što su korištena jestiva ulja, životinjske masti ili ostatke od proizvodnje biljnog ulja.