NIS ulaže u nove tehnologije

NIS je stavio naglasak na ulaganja u nove tehnologije, rekao je Kiril Kravčenko, direktor NIS-a.

“RN Pančevo je u procesu rekonstrukcije u potpunosti modernizirana i sada proizvodi gorivo europske kvalitete. Po količini prodanog goriva po benzinskoj crpki NIS je pretekao svoje najveće konkurente na tržištu MOL i EKO.

Dosta smo uložili u istraživanje potencijalnih nalazišta nafte i plina i u tom procesu koristimo najnoviju tehnologiju”, objašnjava direktor NIS-a u intervjuu za Danas.

Prema njegovim riječima, tvrtka radi dosta i na planu energetike. Nedavno je u rad puštena rad prva kogeneracija na sabirno-otpremnoj stanici u Sirakovu. Do kraja godine bit će izgrađeno još 7 kogeneracija na UNP, što će pružiti NIS-u mogućnost da uštedi na opskrbi svojih objekata toplinskom energijom. “Do kraja 2014. ćemo izgraditi 14 kogeneracija, u šta će iznositi više od 30 milijuna eura” kaže Kravčenko.

NIS, kako je naveo, ima u planu i izgradnju TE-TO Pančevo, koja će snabdijevati toplinskom i električnom energijom ne samo postrojenja Rafinerije, već i HIP Petrokemije. Kravčenko je pojasnio da NIS time dobiva priliku izaći na nacionalno tržište električne energije, što će dodatno diverzificirati poslovanje kompanije.