NIS u istražne radove ulaže 450 milijuna eura do 2020

Strateškim planom istraživanja do 2020. godine, kompanija NIS planira povećanje proizvodnje i rasta rezervi nafte i plina. Planirano je da ulaganja u geološke istražne radove na prostoru Vojvodine i Srbije južno od Save i Dunava budu ukupno oko 450 milijuna eura.

Taj plan je rukovodstvo kompanije iznijelo na velikom skupu geologa Gaspromnjefta, kćerki firmi i partnerskih kompanija koji je održan u Beogradu.

Na velikom tradicionalnom skupu koji se prvi put održavao van Rusije, predstavnici 25 kompanija su predstavili i branili svoje planove geoloških istraživanja u periodu od 2014. do 2016 godine. Predstavljeni su i inozemni projekti Gaspromnjefta u Iraku, Ekvatorijalnoj Gvineji, Kubi i Venecueli.

NIS je na ovom skupu predstavio novi pristup naftno-geološkim istraživanjima u Panonskom bazenu, plan geoloških istraživanja u Srbiji do 2016. godine realizaciju projekta istraživanja nafte i plina u Rumunjskoj, Mađarskoj i Bosni i Hercegovini.

NIS primenjuje visokotehnološka rješenja za istraživanja nafte i plina kao što su 3D seizmička istraživanja visoke rezolucije i duboka dinamička obrada seizmičkih podataka, kao i nove metode bušenja malim prečnikom (Slim Hole). Također, nastavljena su dodatna istraživanja starih ležišta nafte i plina u Vojvodini koja daju dobre rezultate.

Strategija dugoročnog razvoja NIS-a predviđa širenje djelatnosti Kompanije van granica Srbije, a prvi koraci su poduzeti realizacijom projekta istraživanja i proizvodnje ugljikovodika u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj i Rumunjskoj.

U oblasti istraživanja i proizvodnje, glavno područje za daljni razvoj ostaje Panonski bazen, koji pokriva dijelove Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Mađarske i Rumunjske. Očekuje se da će operativne mogućnosti NIS-a, primjena suvremenih tehnologija, iskustvo naših stručnjaka i geološko poznavanje regiona doprinjeti uspješnosti programa istraživanja u Panonskom bazenu.

Dodatna informacija:

NIS i „NeftegazInKor“ (kćerka-firma ruske kompanije “Zarubežnjeft”), osnovali su krajem 2010. godine zajedničko poduzeće “Jadran-Naftagas”, čija je osnovna djelatnost istraživanje i proizvodnja ugljikovodika na teritoriji Republike Srpske (Bosna i Hercegovina). „Jadran-Naftagas“ posjeduje koncesiju za istraživanje i korištenje ugljikovodika (sirove nafte i plina) na cijeloj teritoriji Republike Srpske. Izvršena su 2D seizmička ispitivanja i locirane su prve istražne bušotine koje će se bušiti tokom ove godine.

U oblasti istraživanja i proizvodnje, NIS u Rumunjskoj surađuje sa dvjema kompanijama: sa kanadskom kompanijom Ist West Petroleum suradnja se odvija na četiri istražna bloka, gdje će udio NIS-a biti 85% u etapi geoloških istražnih radova i sa irskom kompanijom Moesia oil and gas u jednom bloku, a udio NIS-a je 50%. Istražni blokovi nalaze se na kopnu, u visoko produktivnom regionu zapadne Rumunjske. Tri od pet blokova imaju značajnu logističku prednost, jer se nalaze u neposrednoj blizini granice sa Srbijom. U toku je bušenje prvih istražnih bušotina NIS-a na ovom području.

U Mađarskoj je NIS otvorio zavisno društvo Pannon Naftagas Kft. Partneri NIS-a u ovoj zemlji su Falcon Oil and Gas iz Kanade i RAG iz Austrije i, u saradnji sa njima, naša Kompanija radi u dva istražna bloka u blizini srpske granice. NIS-u će pripasti 50% udjela u proizvodnji, i to sa čitavog područja ovih licencnih blokova.

Izvor: NIS