NIS priprema istraživanje nafte i plina u Rumunjskoj

NIS (kćerka-firma ruskog «Gasprom njefta») i mađarska kompanija Acoustic Geophysical Services (AGS) potpisali su ugovor po kome će eksperti AGS obaviti 3D i 2D seizmička istraživanja na terenu, na površini od 545 kilometara kvadratnih, odnosno 83 kilometra, na teritoriji koncesionog bloka Tria (Rumunjska).

Kasnija obrada i analiza tih podataka omogućit će da se maksimalno precizno definiraju moguće strukture za bušenje istražnih bušotina na koncesionom bloku Tria i obim potencijalnih rezervi nafte i plina. Svi radovi na terenu usmjereni su na traženje i istraživanje tradicionalnih rezervi nafte i plina i bit će obavljeni uz korištenje tehnologija općepriznatih u svjetskoj naftno-plinskoj praksi, i u strogom skladu s rumunjskim zakonima i resornim normama i pravilima. Rezultati već obavljenih geološko-istražnih radova omogućit će da se govori o vjerojatnosti otkrivanja nekoliko novih nalazišta ugljikovodika na teritoriji bloka. To potvrđuje i činjenica da je na bloku već otkriven niz nalazišta koja razrađuju vodeće rumunjske i inozemne naftno-plinske kompanije. Po planovima, bušenje prve istražne bušotine na bloku Tria starta početkom slijedeće godine, i do kraja 2014. treba da budu otvorene najmanje tri bušotine. Ukupan obim investicija u ovoj fazi realizacije projekta iznosi oko 21,2 miliona eura.

Istražni radovi na koncesionom bloku Tria obavljaju se u okviru realizacije sporazuma o istraživanju i razradi četiri koncesiona bloka na teritoriji Rumunjske (Tria, BaileFelix, Periam i Biled), koji je zaključen 2011. godine između Nacionalne agencije za prirodne resurse Rumunjske (NAMR) i kanadske kompanije East West Petroleum.

Partner EastWestPetroleum na ovom projektu je kćerka-firma NIS u Rumunjskoj – kompanija NIS Petrol S.R.L., koja ima status operatora. Udio u projektu iznosi 85% prema 15% u korist NIS Petrol S.R.L. Trenutno se očekuje definitivna ratifikacija licencne dokumentacije od strane vlade Rumunjske za tri preostala bloka, poslije čega će i tamo početi isti geološko-istražni radovi.

«Kompanija Acoustic Geophysical Services je jedna od vodećih provajdera usluga seizmičkih istraživanja u Centralnoj i Istočnoj Evropi, što govori o visokom kvalitetu servisa koje ona pruža. Naš zadatak je da uz pomoć kolega iz Mađarske potvrdimo postojanje realnih rezervi nafte i plina i u najkraćem mogućem roku pristupimo njihovoj komercijalnoj eksploataciji. Razvoj proizvodnih projekata na teritoriji Rumunjske u skladu je sa strategijom razvoja NIS, koja predviđa povećanje obima proizvodnje nafte na 5 miliona tona godišnje do 2030. godine, prvenstveno preko projekata van teritorije Srbije» – rekao je zamjenik direktora bloka «Istraživanje i proizvodnja» NIS za razvoj Mihail Danilin.