Nikšić najavio početak eksploatacije nafte u suradnji sa Shell-om

U intervjuu za Dnevni list, između ostalog Nikšić je najavio početak ekspploatacije nafte na području Hercegovine:

„Kada je u pitanju regija Hercegovine, posebno želim istaknuti kako smo u procesu početka istraživanja i eksploatacije nafte s kompanijom SHELL. To je generacijski projekt. Usvojili smo nužne zakone, koji ranije nisu postojali i nadam se da će u idućim godinama ovaj projekt donijeti ogromne koristi stanovnicima cijele BiH, ali naročito Hercegovine koja je, prema preliminarnim istraživanjima, najinteresantnija, kada govorimo o zalihama nafte i mogućnostima njezine eksploatacije.