Natječaj za istraživanje Jadrana pripremit će Britanci

Ministarstvo gospodarstva RH uskoro će sklopiti ugovor sa savjetnikom za pripremu i provedbu natječaja za istraživanje i eksploataciju podzemlja Jadrana.

Poslovni dnevnik piše da će najizglednije taj posao dobiti britanska tvrtka IHS Global koji je ponudio 4,3 milijuna kuna. Savjetnik će trebati izraditi model natjecanja i ugovaranja s ulagačima u istraživanje i eksploataciju nafte i plina u skladu s optimalnom financijskom koristi za državu. Trebat će predložiti kriterije za ocjenjivanje ponuda te sudjelovati u pregovorima sa zainteresiranim investitorima.

Te aktivnosti trebale bi biti dovršene u roku od 13 mjeseci, a ugovor sa savjetnikom trebao bi biti potpisan za tjedan dana. Plan MINGO-a je bio da se međunarodni natječaj objavi u drugom tromjesečju 2014., no to će ovisiti o roku u kojem će biti gotova interpretacija 2-D seizmike koju radi tvrtka Spectrum, od koje zainteresirani mogu kupiti podatke.

Više na www.poslovni.hr