Nastavljeno pojeftinjenje nafte

Cijene nafte na vodećim svjetskim burzama za promet te energetske sirovine u Europi i SAD su i danas opale – drugi dan uzastopno – prvenstveno zbog pada gospodarske aktivnosti u Kini.

(trenutne cijene nafte su na dnu stranice)