Naftne kompanije u neprincipijelnoj koaliciji sa „zelenima“

Nekoliko najvećih europskih naftnih kompanija, uključujući Shell, BP i Total našlo se u neprincipijelnoj koaliciji sa ekološkim grupacijama, u zahtjevu da se na Svjetskom klimatskom samitu UN u Parizu, zaoštri poreska politika prema velikim zagađivačima u sektoru energetike, kao što su termoelektrane na ugljen. Razlog je očigledan, piše The Wall Street Journal: Ti porezi su dobri za njihove poslove u oblasti prirodnog plina.

Većina planova o većem oporezivanju emisija CO2 o kojima se raspravlja, neće osjetnije pogoditi sektor transportnih goriva koje prodaju naftne kompanije, navodi OECD. Automobilska goriva su, naime, opterećena visokim porezima širom svijeta, dok to generalno ne važi za TE na ugljenj.

BP se potrudio argumentirati ovu akciju izračunavši da bi prelazak od samo jednog postotka sa proizvodnje struje u svijetu sa ugljena na plin bio ravan učinku 11-postotnog povećanja globalnih kapaciteta obnovljivih izvora energije.

WSJ međutim smatra da je malo vjerojatno da će se u Parizu dogovoriti globalni porez na CO2, ali će bilo kakav međunarodni sporazum o smanjenju emisija neminovno dovesti do zaoštravanja nameta za najveće emitere ugljikodioksida u njihovim zemljama, a to su u 80% slučajeva TE na ugljen.

Royal Dutch Shell je proizveo više plina nego nafte na godišnjoj osnovi od 2009. na ovamo. BP očekuje da prirodni plin zahvati oko 60% njegove ukupne proizvodnje do kraja ove dekade, dok je blizu polovina proizvodnje Exxon Mobila prošle godine otpadala na plin, piše WSJ.