Ministarstvo gospodarstva Hrvatske pokrenulo akciju ‘Oktan’

Ministarstvo gospodarstava pokrenulo je akciju inspekcijskoga nadzora kvalitete tekućih naftnih goriva pod nazivom “Oktan” . Akcija je započeta simultanim nadzorima tržišnih inspektora Uprave za inspekcijske poslove u gospodarstvu i to uzimanjem 50 uzoraka goriva s benzinskih postaja na području cijele Hrvatske kao i na graničnom prijelazu Bajakovo, uzimanjem uzoraka iz cisterni prilikom uzlaska istih na tržište Republike Hrvatske, odnosno jedinstveno tržište Europske unije.

Cilj ove akcije je osigurati propisno označene naftne derivate na tržištu, čija kvaliteta udovoljava graničnim vrijednostima sastavnica i značajki kvalitete tekućih naftnih goriva utvrđenih Uredbom o kvaliteti tekućih naftnih goriva (NN 113/2013, 76/2014), popraćene Izjavom o sukladnosti.

Tržišni inspektori tijekom 2014. godine kontinuirano provode administrativne nadzore tekućih naftnih goriva, a uzorkovanje i laboratorijska analiza provodi se u suradnji s akreditiranim laboratorijem Zavoda za ispitivanje kvalitete.

Pored inspekcijskoga nadzora kvalitete naftnih derivata, inspektori će provesti i druge nadzore s ciljem zaštite prava potrošača na benzinskim postajama, a sukladno odredbama Zakona do zaštitni potrošača i Zakona o inspekcijama u gospodarstvu.