Memorandum o razumijevanju sa Shell-om

U ime Federalne vlade memorandum su potpisali premijer Federacije BiH Nermin Nikšić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Erdal Trhulj, a u ime Shella potpredsjednik Portfolia za istraživanje i strategiju Marcus Antonini i direktor za nove investicije i isporuku Michael Foley.

„Geološka istraživanja nafte i plina predstavljaju poslove od strateškog interesa za Federaciju BiH. Implementacijom aktivnosti predviđenih u ovom Memorandumu osigurati će se pretpostavke za vrlo moguću eksploataciju nafte i plina u FBiH. Na ovaj način Vlada FBiH realizira svoje opredjeljenje ka intenziviranju ekonomskog razvoja i privlačenju međunarodnih investicija, ovog puta u istraživanje i razvoj resursa hidrokarbonata, u čemu upravo Shell ima najbolja iskustva stečena širom svijeta“, naglasio je  premijer Nikšić.

Obveze Vlade FBiH koje proističu iz Memoranduma su da Shell-u učini dostupnim podatke kojima raspolažu Federalni zavod za geologiju i poduzeće Energoinvest, a na osnovu kojih će Shell uraditi digitalizirani geološki i geofizički prikaz ovih podataka, kao i strukturalnu rekonstrukciju tektonskog vijenca.

Memorandum o razumjevanju sa SHELL-om