Međunarodni regulator amnestirao naftne cjenovne agencije

Agencije koje prate kretanje cijena na tržištima nafte (price reporting agencies – PRAs) neće biti primorane pridržavti se regulative koja važi za tržište financijskih derivata, priopćila je Međunarodna organizacija komisija za vrijednosne papire (IOSCO).

Odluka ovog međunarodnog tijela koje udružuje regulatore tržišta vrijednosnih papira u svijetu i postavlja norme za sektor vrijednosnih papira, dolazi u vrijeme kada Europska komisija istražuje agencije Platts, ICIS i Argus, zbog sumnji da u dogovoru sa nekim od vodećih naftnih kolosa manipuliraju ovim informacijama.

Odluku da ne planira buduće smjernice za rad spomenutim agencijama prilagođavati regulativi koja važi za izvjestitelje sa financijskih tržišta, IOSCO obrazlaže ocjenom da su PRAs postigli „dobar napredak“ u primjeni Principa za agencije za izvještavanje o cijenama nafte, objavljene prije dvije godine.