Krivična odgovornost zbog lažnih prijava…

Nakon što je utvrđeno da je prijava protiv gospodina Šahbaza Džihanovića, kandidata za sudiju Ustavnog suda Federacije BiH, prljavi politički pamflet s elementima teškog krivičnog djela, jer je zloupotrijebljeno ime čovjeka koji je umro, SBB osuđuje još jednu od dugogodišnjih montaža iz vrha SDA-piše Dnevni Avaz.

SDA na ovaj način potpuno obesmišljava državne institucije i procedure i zato je neophodno da nadležno tužilaštvo ispita ko je krivotvorio potpis rahmetli Ramiza Sejdića, kako se on našao na stolu predsjednika Federacije BiH Živka Budimira, zašto je gospodin Budimir bez provjere postupio po lažnoj prijavi itd.

Također, krajnje je vrijeme da rukovodstvo SDA preispita paniku pojedinaca u njenim redovima, koja se, očito, više ne može smatrati samo borbom za održavanje na vlasti i u foteljama.

Vezano za Terminale: Kazneni zakon RH

(1) Tko prijavi neku osobu da je počinila kazneno djelo iako zna da to nije istina, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili povodom prijedloga, ili tko za takvo djelo podmetanjem tragova ili na drugi način izazove pokretanje kaznenog postupka protiv osobe za koju zna da nije počinitelj kaznenog djela,
kaznit će se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine.

(2) Tko prijavi da je počinjeno kazneno djelo iako zna da to nije istina, a radi se o kaznenom djelu za koje pokretanje kaznenog postupka nije prepušteno privatnoj tužbi ili povodom prijedloga ili tko sebe prijavi da je počinio takvo djelo iako to nije istina,
kaznit će se novčanom kaznom do sto dnevnih dohodaka ili kaznom zatvora do tri mjeseca.