Kreditna sredstva Terminalima Federacije

Vlada Federacije BiH donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade Federacije BiH i odobravanju kredita PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo u iznosu 2.200.000 KM. Sredstva su namijenjena za izradu Glavnog izvedbenog projekta sanacije terminala,  djelimične sanacije terminala Živinice i Blažuj (Sarajevo), te tekuće poslovanje.

Ova kreditna sredstva odobravaju se na rok od 36 mjeseci, što uključuje grace period od 12 mjeseci. Kamatna stopa iznosi 5 posto na godišnjem nivou, a isplata će se vršiti sukcesivno, po osnovu naloga PD „Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo.