Kravchenko: Regija može privuči 15 milijardi eura

,,Ne razmatramo korištenje plina u slovenskoj firmi Nafta Lendava. Za sada NIS ne razmatra opciju ulaska u kompaniju INA, ali Gazprom njeft analizira različite mogućnosti u Evropi. U Crnoj Gori smo više zainteresirani za istraživanje nafte na kopnu nego na moru.

Pored BiH, Rumunjske i Bugarske, analiziramo mogućnost poslovanja i u drugim zemljama. Ako se prvi projekt dobivanja nafte iz uljnih škriljaca dokaže, onda bismo razmotrili mogućnosti proširivanja biznisa, jer to nalazište nije jedino u regiji.’’

Cijeli intervju na www.nis.rs