Kontrola kvalitete goriva u RS-u…

Od 1.347 analiza tečnih naftnih goriva na benzinskim pumpama u Republici Srpskoj, u 24 slučaja uzorci nisu bili usuglašeni sa odlukom o njihovom kvalitetu, rečeno je u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

Protiv pouzeća i odgovornih lica, kod kojih su utvrđeni neusuglašeni uzorci podneseno je 48 prekršajnih prijava i izdana su dva prekršajna naloga.

Neusuglašenost kvaliteta goriva uglavnom se odnosila na sniženu točku paljenja, do čega dolazi uslijed miješanja malih količina benzina sa dizelom pri istakanju goriva na benzinskim pumpama.

„Uslijed nepažnje zaostali benzin u ispusnom cjevovodu auto-cisterne i u separatoru može da snizi točku paljenja dizel-goriva“, ističu u Republičkoj upravi za inspekcijske poslove.

U prvom polugodištu ove godine republička tehnička inspekcija je u oblasti nadzora nafte i gasa obavila 392 kontrole, od čega 362 na benzinskim pumpnim stanicama i 30 na terminalima veleprodaje.

Na terminalima veleprodaje nije bilo neusuglašenih uzoraka.

Srna