Josip Tomić: Priopćenje za javnost

Poštovani,

obraćam Vam se ovim priopćenjem povodom Vašeg objavljenog teksta u Vašem listu “Dnevni avaz ” od 18.05.2013.god. vezano za Terminale u Pločama a u kojemu pominjete i moje ime u funkciji bivše čelne osobe NTF-a Ploče u nadi da ćete i ovo priopćenje objaviti kako bi javnost bila u cjelosti informirana.

1. U pomenutom Vašem tekstu navodite da je Općinsko Drževno Odvjetništvo 2008. god. podnjelo kaznenu prijavu protiv mene u funkciji čelne osobe NTF-a Ploče zbog navodno potpisanih štetnih ugovora sa “Deltagrip” London i sa određenim dobavljačima čime sam pričinio materijalnu štetu NTF-u Ploče.

Točno je da je protiv mene bila podnesena kaznena prijava po navedenom, ali Vas želim upoznati da sam po tom osnovu pravomoćno oslobođen po svim točkama optužnice i to :

-OSLOBAĐAJUĆA PRESUDA OPĆINSKOG SUDA U METKOVIĆU BROJ 175/08 OD 17. LIPNJA 2011. GOD.

-POTVRDA PRVOSTUPANJSKE PRESUDE OD STRANE ŽUPANIJSKOG SUDA U DUBROVNIKU, PRAVOMOĆNA PRESUDA BROJ Kž. 239/11 OD 11. RUJNA 2012. GOD.

S obzirom na navedeno, mišljenja sam da više nema smisla komentirati navodna kaznena djela za koja sam pravomoćno oslobođen, a poglavito nema smisla niti je pravno valjano da Vi ili bilo tko drugi komentira pravomoćne presude, pa se iskreno nadam da ćete moje navode i tvrdnje provjeriti i ispravno izvjestiti javnost.

2.Vezano za Vaše pisanje da se protiv mene vodi sudski postupak vezano za navodno”neovlaštenog uzimanja novca iz kase NTF-a..”

Točno je da je Uprava NTF-a nakon moje smjene 07.12.2009. god. podnjela kaznenu prijavu Županijskom Državnom Odvjetništvu u Dubrovniku zbog “nezatvorenih” akontacija službenih putovanja za 2008. i 2009. god.

Istina je da nije izvršeno financijsko poravnanje o čemu su bili upoznati Nadzorni Odbor i Skupština NTF-a kod mojih putnih naloga i još kod 13 djelatnika NTF-a.U mom slučaju financijsko poravnanje se nije moglo napraviti iz razloga što je Uprava NTF-a koja je i podnjela kaznenu prijavu otuđila ili uništila moje i od mog vozača Jurice Štrbića dio putnih naloga sa pratećim računima.

Nakon izvršenog sudskog procesa, Županijski sud u Dubrovniku donio je :

-OSLOBAĐAJUĆU PRESUDU BROJ  K. 15/12 OD 18. OŽUJKA 2013.GOD.

Na navedenu presudu NTF se žalio i postupak je u tijeku.

Paralelno navedenoj kaznenoj prijavi Uprava NTF-a podnjela je i parnični postupak kod Općinskog suda u Splitu u vezi nadoknade navodne štete po nezatvorenim akontacijama, s obzirom da je postupak u tijeku ne želim to komentirati, samo ću istaći da je Županijsko Državno Odvjetništvo iz Dubrovnika izvršilo financijsko vještačenje mojih nezatvorenih putnih naloga putem ovlaštenog sudskog vještaka financijske struke koji je između ostalog utvrdio da je ostalo sa 11.05.2009. god. nezatvorenih akontacija cca. 8.400,00 Kn (2000 KM), a da iza 11.05.2009. pa do 07.12.2009. god. dok sam bio presjednik Uprave NTF-a, u NTF-u ne postoji niti jedan putni nalog niti prateći račun i ako je lako dokazati da sam baš u tom periodu imao više putovanja i troškova, pa sam zbog rečenog odlučio i ja skupa sa svojim vozačem koji je također oštećen podići parnički postupak za naknadu štete po neztvoremnim putnim nalozima.

3. VEZANO ZA ARBITRAŽU

Do arbitraže je došlo iz razloga što je Uprava NTF-a Ploče nezakonito i jednostrano raskinula pravno važeći i profitabilni ugovor sa “Deltagrip” London i to 01.04.2010. god. i to 4 mjeseca nakon što sam ja smjenjen i u tom periodu nisam niti bio zaposlenik NTF-a Ploče jer sam nakon smjene dobio i nezakonit otkaz o radu 31.12.2009. god. pa tako nisam niti mogao biti sudionik tog “vizionarskog” postupka.

Predmet arbitraže bio je ugovor potpisan između “Deltagrip” i NTF-a od 16. siječnja 2006. god., a potpisali su ga prestavnik D-g i tadašnji direktor “Energopetrola” d.d. Ploče gosp. Drago Burđelez. Potipsani ugovor bio je pravno valjan i ekonomsko isplativ za Energopetrol Ploče, taj isti kao i druge ugovore ja sam naslijedio u funkciji direktora novoosnovanog poduzeća NTF koje je bilo u pravnom slijedu Energopetrola Ploče. Točno je da sam ja u funkciji direktora trijekom konzumacije rečenog ugovora potpisao određene anekse ugovora sa D-g koji su bili u skladu već važećih ugovora i koji su bili od koristi za NTF .

Što se tiče zakonitosti potpisanih ugovora i aneksa na ugovore jasno je rečeno u “Prijevodu Arbitražne presude” da je sve u skladu sa važećim Hrvatskim zakonodavstvom, te da predmetni ugovori i aneksi ugovora nisu bili na štetu bilo koje strane, jer da je suprotno siguran sam da Međunarodni Arbitražni sud ne bi donio presudu u bilo čiju korist.

Da su ugovori sa D-g kao i sa drugim poslovnim partnerima bili ekonomsko opravdani pokazuje i pozitivno poslovanje NTF-a u periodu 2006.-2009. god. dok sam ja rukovodio NTF-om

IZ NAVEDENOG JASNO SE VIDI DA JA NISAM NITI POTPISAO NITI RASKINUO UGOVORE SA DELTAGRIPOM PA SAMIN TIM NE MOGU BITI NI ODGOVORAN, A IZ SVIH POSLOVNIH IZVJEŠTAJA U PERIODU 2006.-2009. GOD. MOŽE SE ZAKLJUČITI DA NIJE POSTOJAO NITI JEDAN PRAVNI NITI EKONOMSKI RAZLOG ZA JEDNOSTRANO RASKIDANJE PREDMETNIH UGOVORA

4. ŠTETE

Smatram za potrebnim izvjestiti javnost da su sve druge štete znatno veće od same Arbitražne presude (cca. 15 milijuna KM) koja je mogla biti i znatno veća da ja u funkciji presjednika Uprave i uz puno razumjevanje tadašnjeg presjednika N.O. gosp. Ismeta Sokolovića i presjednika Skupštine Osmana Zeca nisam “spašavao ugovore” prvo sa Petrolom Ljubljana zatim sa INA-om Zagreb i na kraju sa Deltagripom.

U konačnici nije se gledalo kakvi su ugovori i kakve su posljedice jednostranih raskida nego je trebalo “OSLOBODITI ” terminal u Pločama po nalogu nekoga iz Sarajeva.

Želim samo podsjetiti kada su raskinuli ugovor sa Deltagripom u istom vremenu nisu produženi ugovori niti sa INA-om u kapacitetu koji je postojao, a 80% kapaciteta je izdato “Suriji” Maezija koja nikada nije zapunila skladište niti je kune plaćeno NTF-u što je trajalo oko 6 mjeseci i prouzrokovalo štetu NTF-u preko 4 milijuna KM.

Nakon Surije iste kapacitete ugovaraju sa “Turkoil”-om koji je za godinu dana zapunio samo jedan spremnik od ukupno iznajmljenih 8 i na kraju jednostrano raskinuo ugovore sa NTF uz neplaćenih cca. 3,5 milijuna KM. Ono što je zanimljivo Uprava NTF-a niti od Surije niti od Turkoil-a nije ishodila bankovnu garanciju za pokriće plaćanja najamnine, pa osobno smatram da će se navedena potraživanja teško naplatiti.

Istovremeno sa mojom smjenom i otkazom iz radnog odnosa (31.12.2009. god.) otkaz su dobili još 9 djelatnika i to skoro svi visokoobrazovani, odnosno svi oni koji su bili skupa sa mnom protiv jednostranih raskida ugovora i nerazumnih poteza tadašnje Uprave.Svi nezakonito otkazani djelatnici svoja su prava ishodili na sudu i NTF je isplatio većinu odšteta i neisplaćenih plaća i uskoro je očekivati da će se svi djelatnici uključujući i mene sudskim putem vratiti na posao, a NTF će pretrpjeti višemilijunsku (Kn) štetu.

Ogromna financijska sredstva NTF je potrošio na Odvjetnike u sporovima sa radnicima i u Arbitražnom postupku.

Sve skupa kao i drugi troškovi kao npr. izgubljena dobit znatno je veća od “arbitražnih” 15 milijuna KM.

Zbog svega navedenog kao i zbog osobnih razloga raduje me informacija da je Tužilaštvo FBIH pokrenulo istragu i da se financijski izvještači stanje NTF-a.

U nadi da ćete ovo priopćenje objaviti, ostajem s poštovanjem!

Josip Tomić

4 misli o “Josip Tomić: Priopćenje za javnost

  1. džaba izmete nikad od sarajeva napravit Teheran, malo bi vam bilo kandelabera ;))

  2. Gledajte vi direktore hr.presude to je mjerodano kakva im je drzava najbolje govori da ih vodi covijek iz zatvora

  3. Netreba se osvrcat na bosansko-teheransko pravosuđe jer tu vrijedi ona Đemiceva 100marki sve rijesava

Komentari su zatvoreni.