Josip Tomić: Demant i komentar…

Poštovani uredniče internet stranice Naftni Derivati,

s obzirom da ste Vi na Vašoj stranici objavili video snimku političke emisije federalne TV “Mreža” od 17.01.2014. god. obraćam Vam se sa molbom da objavite ovaj moj demant i komentar na izjave novinara-komentatora federalne TV i direktora “TF” d.o.o. Sarajevo Rasima Kadića.

U potpunosti sam svjestan da niste Vi dužni objavljivati demante jer ste samo prenijeli objavljene komentare preko videa, ali meni nije dopušteno da mogu objaviti ni demant na federalnoj TV, a kamoli da mi upriliče medijski prostor pa da građani BIH i šire čuju i drugu stranu. Osobno sam telefonski razgovarao sa glavnim urednikom federalne TV Avdom Avdićem o mogućnosti demanata koje sam u više navrata slao za brojna omaložavanja i iznošenja neistine o meni što je rezultiralo obećanjima i neobjavljivanja demanata, pa mi ništa drugo ne preostaje nego da zaključim da to nije TV niti uredništvo građana FBIH nego neki krug korumpiranih i nacionalno obojenih neljudi, protiv kojih ću podići tužbu za sve što su mi nanijeli.

Iskreno se nadam da ću doživjeti da će i hrvatski narod u BIH kojemu sa velikim ponosom pripadam imati svoju TV na kojoj ću moći objaviti svoje demante kao i svaki pošteni građanin.

DEMANT:

Komentari u pomenutoj emisiji koji su izrečeni od komentatora FTV-e i Rasima Kadića, a vezani su za moje ime i funkciju dok sam bio na čelu uprave NTF-a Ploče su u jednoj riječi LAŽ!

Upis vlasništva NTF-a 50% na svoje ime, a 50% na radnike, kako je rečeno u navedenoj emisiji je van svake pameti, jer bi se trebalo znati da je to nemoguće da direktor to može napraviti svojom Odlukom i kada bi imao takve namjere, već obrnuto, to može napraviti vasnik NTF-a i to po važećim tada, a mislim i sada internim aktima društava “TF”-a i “NTF”-a, a to je uprava “TF”-a doo Sarajevo koju čine gen. direktor i Izvršni direktor po zastupanju po 50% udjela u NTF-u Ploče, a ne pojedinac Bećirbegović koji misli da mu je to babovina ili Kadić kako se on prestavlja-“rodi ga tito”.

Poručujem Kadiću uz pretpostavku da je pored kumrovačke obrazovanosti obrazovan i informatički, da može na internet stranici otvoriti povijesni (istorijski ako ne razume) izvadak i utvrditi vlasništvo NTF-a.

Što se tiče ugovora i aneksa ugovora sa Deltagrip-om London, sve je jasno utvrđeno i napisano u Arbitražnoj presudi, a može se ukratko interpretirati da je predmet arbitraže ugovor između NTF-a i DG koji ja nisam potpisao niti sam ga raskinuo, a nikakvi aneksi, s tim da su ugovori bili pravno valjani i profitabilni za NTF, a da je to kako pričaju kriminaci iz Sarajeva drukčije, sigurno međunarodni sud ne bi presudio kako je presudio.

Na koncu ne želim komentirati stvari za koje sam procesuiran i u cjelosti pravomoćno oslobođen odgovornosti pred Hrvatskim sudovima, a isto tako ne dopuštam nikomu, a kamoli onima koji su me lažno optužili da ponovno i to tko zna po koji put ponavljaju laži kako bi sakrili svoj kriminal.

Mišljenja sam da je već jasno svakome tko radi u NTF-u i TF, kao i onima koji prate zadnjih 3-4 god. zbivanja u terminalima, da sam ja kao i još 10 rukovodećih djelatnika smjenjeni i sudski progonjeni zbog toga što samo odbili raskinuti pravnovažeće i profitabilne ugovore sa Deltagrip-om, kao i sa INA-om i Petrolom Lubljana i terminal ustupiti političkim kriminalcima iz BIH, sve drugo su samo posljedice rečenog !!!

Ovim putem poručujem Kadiću da će biti pridodan na listu za podizanje optužnice u R. Hrvatskoj za nanošenje duševne boli, omalovažavanje, nanošenju štete ugleda i gubitku poslovnog utjecaja na tržištu Europske unije i van nje. Ukoliko Kadić ima neke sumlje u ovu moju poruku neka pita gosp. Zaihića kako je njemu bilo kada je na ulasku u Hrvatsku bio priveden i procesuiran za lažno predstavljanje i poduzimanje radnji u R. Hrvatskoj kada je on obnašao funkciju onu koju sada obnaša Kadić, s tim da se ne zaboravi da je sada Hrvatska u EU i da ne može svaka nesorta lažno optuživati i vrijeđati njene građane.

Na koncu želim biti korektan pa poručiti Kadiću i drugim kriminalcima iz TF-a i NTF-a da se pripreme za obranu po kaznenim predmetima za koje se terete i za koje će se uskoro teretiti u R. Hrvatskoj i to :

1. Odgovornost za jednostrani raskid ugovora sa DG, šteta proizlaša po arbitražnoj presudi za NTF.

2. Svjesno propuštanje tužbe na arbitražnu presudu u mjestu presude.

3. Svjesno propuštanja mogućnosti nagodbe sa DG nakon arbitražne presude da se smanji šteta bar za kamate.

4. Sklapanje fiktivnih ugovora sa Surijom Malezija, prikazivanje lažnog prihoda i otpisom istog bez odgovornosti uprave NTF-a.

5. Sklapanje ugovora sa Turkoil-om koji nije osiguran, te ne upućivanjem tužbe protiv Turkoil-a koji je ostao dužan NTF-u cca. 2 milijuna eura, ne računajući izgubljeni prihod od manipulacije.

6. Nepoduzimanje odgovornosti Uprave NTF-a zbog negativnih, bolje reći kriminanih financijskih izvješća poslovanja za 2010., 2011. i 2012. god. po izvještaju revizorskih kuća i po odbijanju prihvaćanja od strane N.O. NTF-a.

7. Sve štete koje su nastale NTF-u zbog ne uvažavanja Odluka N.O. od strane Skupštine NTF-a, kao i zbog kršenja ovlasti zastupanja društava u R. Hrvatskoj po zakonu o trgovačkim društvima, posebna odgovornost na povlačenju tužbe i žalbe na upis vlasništva NTF-a koje je naložila i Vlada FBIH 2009. god.

8. Odgovornost skupština (Kadić i Nuić, Bećirbegović) zbog ogluhe na moj zahtjev da se ponište nezakonite i neopravdane Odluke o mom otkazu, te štete koje su time proizašle za NTF.

9. Odgovornost za članove Skupština i Uprava NTF-a za neopravdane i nezakonite otkaze što je potvrdio i Sud za 10 djelatnika NTF-a, te sve troškove koji su proizašli za NTF.

10. Kaznena odgovornost za ogromne štete koje su nastale nakon što su raskinuli ugovore sa DG i otkazivanjem dijela skladišta INA-i Zagreb, pa sve do danas, što i dalje teče, a radi se o višemilijunskim štetama, jer je od 01.04.2010. god  kada su raskinuti rečeni ugovori pa do danas cca. 40% terminala prazno.

11. Kaznena odgovornost Skupština i Uprava NTF-a zbog sklapanja fiktivnih ugovora za zakup skladišta sa TF-om Sarajevo, izvlačenja deviza iz Hrvatske-devizni inspektorat, fiktivno prikazivanje rashoda za zakupninu, te smanjenje dobiti i time nanošenja štete državnom (RH) proračunu po osnovu poreza na dobit, što je već utvrdila porezna Uprava Dubrovnik, štete nanesene NTF-u i indirektno štete za sve zaposlene-min. plaće i neredovne isplate, te svjesno prekomjerno zaduženje NTF-a i gubitak tržišta.

12. Odgovornost za svjesno ne ulaganje na održavanje infrastrukture terminala i time dovođenja NTF-a u opasnost za gubljenjem tehničkih dozvola, što može prouzrokovati veće zastoje u radu ili čak gubitak uporabne dozvole za rad.

13. Odgovornost za prekomjerno i nezakonito plaćanje – daleko iznad zakonitih tarifa Odvjetničkih ureda  u Zagrebu, Pločama i Metkoviću, osnovana sumnja za korupciju i izvlačenje novca iz NTF-a.

Evo Kadiću i ostali završit ću sa brojem 13, možda vam to bude sretan broj, samo da vam napomenem da se pripremate i za sve ostalo jer će toga biti još, možda i nešto iznenađujuće, pa što bi svaki obrazovani kumrovački đak rekao “radimo-kradimo kao da ćemo vladati sto godina, a spremajmo se kao da ćemo sutra u prugastu košulju”

Josip Tomić