Javni uvid – Operator – Terminali Federacije BiH – podružnica Blažuj

Operator – Terminali Federacije – podružnica Blažuj, je dostavio Federalnom ministarstvu okoliša i turizma Zahtjev za izdavanje okolišne dozvole uz koji je dostavio Plan aktivnosti, Plan sprečavanja nesreća većih razmjera, Plan unutrašnjih i vanjskih intervencija i  Plan upravljanja otpadom.

U postupku uključivanja javnosti, a poštujući pravo na povjerljivost podataka, kompletan materijal sa prilozima se može pogledati tj. izvršiti javni uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma, sektor za okolišne dozvole, Sarajevo, Marka Marulića br 2/I soba br. 111.

Rok za davanje primjedbi i sugestija na dokumenta  je 30 dana od dana poziva na javni uvid na web stranici ministarstva.

Primjedbe i sugestije se dostavljaju u pismenoj formi pozivom na adresu:

Federalno ministarstvo okoliša i turizma,

71000 Sarajevo,

Marka Marulića br 2