Jadransko-jonski plinovod zaobilazi BiH

Studijom izvodljivosti predviđeno je da Jadransko-jonski plinovod ne ide teritorijem BiH, izjavio je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.

Navodi kako je bio iznenađen kada je na nedavnoj prezentaciji studije izvodljivosti u Zagrebu vidio da je planirano da krak plinovoda koji kreće iz Kaspijskog mora zaobilazi BiH.

 „Na moje pitanje zašto je plinovod zaobišao BiH, dobio sam odgovor da je Studijom takav pravac predviđen radi zaštite okoline u delti rijeke Neretve“, rekao je Šarović tijekom zajedničke sjednice Zadstupničkog i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na kojoj ministri u Vijeću ministara odgovaraju na pitanja zastupnika i delegata.

On je ocijenio da je riječ o velikoj šteti za BiH.

„BiH se može priključiti na plinovod kod Splita, ali je važno da zemlja ima tranzit, jer je riječ o benefima pri izgradnji i ubiranju određenih taksi“, rekao je Šarović navodeći da je početak izgradnje ovog kraka plinovoda predviđen za 2015. godinu, a završetak 2019. godine.