Izmjena odluke o odobravanju kredita Terminalima Federacije

Federalna vlada dala je suglasnost gospodarskom društvu Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo za izmjenu Odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz komisionih sredstava Vlade FBiH i odobravanju kredita Terminalima Federacije.

Naime, na 78. sjednici od 18. srpnja ove godine Vlada FBiH je odobrila kredit od 2.200.000 konvertibilnih maraka, sa namjenom financiranja izrade Glavnog izvedbenog projekta sanacije terminala, djelomične sanacije terminala Živinice i Blažuj (Sarajevo) i tekućeg poslovanja, s tim da iznos sredstava za tekuće poslovanje ne može preći 20 posto odobrenog kredita.

Na temelju zaključaka Nadzornog odbora Terminala Federacije d.o.o. Sarajevo, a zbog kašnjenja u redovnoj isplati plaća, podnesen je zahtjev Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, kao i Vladi FBiH, za izmjenu ove odluke i odobravanju korištenja 40 posto sredstava za tekuće poslovanje, što je Vlada današnjom odlukom odobrila.