Izglasan Zakon o privatizaciji Ine

ZAGREB – Sabor Hrvatske izglasao je Zakon o privatizaciji naftne kompanije INA, dok je najveći dio opozicije demonstrativno napustio sjednicu, jer ni jedan od 300 amandmana koje su podnijeli nije usvojen. 

Poslije izglasavanja zakona, država s više od 44,8% udjela u kompaniji ima manji utjecaj na upravljanje kompanijom nego što je MOL dobio 2003. stjecanjem 25+1 posto akcija. 

Ovim zakonom omogućava se, na primer, MOL-u aktiviranje kontroverzne akcije sa depozitnih računa hartija od vrijednosti i one na kojima ima opcijski ugovor (1,6%) i sa sadašnjih 49,1% udjela pređe 50% udjela u kompaniji. 

Da bi to napravio, ili eventualno dodatno povećao udjel u kompaniji treba suglasnost ministra energetike na predstavljen plan upravljanja i poslovanja kompanijom. Jednom, kada strateški ulagač direktno ili indirektno poveća svoj udjel iznad 50% imat će u Upravi četiri člana od ukupno šest, a ne kao do sada tri od šest članova. Prema ovom zakonu, dok god je Hrvatska dioničar u Ini imat će dva člana Uprave, ali bez prava glasa, piše Energetika-net. 

Izmjenom Zakona država gubi i mogućnosti veta na određene odluke Uprave, kao i prava prvenstva u otkupu cjelokupne ili dijela imovine, čime se Hrvatska uskladila s pravnom baštinom Europske unije.