Ini dozvole za istraživanje nafte i plina u Podravini i Dinaridima

Vlada RH je donijela odluke kojima Ini odobrava ulazak u drugu fazu istraživanja potencijalnih ležišta nafte i plina u Podravini te za istraživanja na području Dinarida.

Vlada je Ini odobrila drugu istražnu fazu za istražni prostor DR (Drava) 2. Prema odobrenju, Ina će nastaviti s istražnim radovima sukladno ugovoru zaključenom s Vladom 2016. godine.

Ina je dobila i dozvolu za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na području Dinarida, u istražnom prostoru DI-14.