Informacija o postupku u vezi s dokapitalizacijom „ENERGOPETROLA“

Upoznavši se danas s Informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u vezi sa zahtjevom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo u predmetu koji se vodi povodom zaključivanja i provođenja Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetroa“ d.d. Sarajevo od 8.9.2006. godine, Vlada FBiH dala je punu podršku za provođenje postupka od Kantonalnog tužilaštva u cilju utvrđivanja eventualne odgovornosti i kažnjavanja odgovornih u vezi sa zaključivanjem i provođenjem ovog ugovora.

Vlada je zadužila Federalno pravobranilaštvo da, kao organ koji preduzima mjere i pravna sredstva radi pravne zaštite imovine i imovinskih interesa FBiH i zastupa nju i njene organe u svim sudskim postupcima, Kantonalnom tužilaštvu pruži svu neophodnu pomoć i informacije u vezi s ovim postupkom. Pravobranilaštvo će, također, provesti aktivnosti koje su potrebne da bi se utvrdilo da li je u konkretnom slučaju nastupila šteta za FBiH i, ako jeste, koji je njen tačan iznos.

Ukoliko se utvrdi da je šteta nastupila, Federalno pravobranilaštvo je dužno da hitno podnese imovinsko-pravni zahtjev za njenu nadoknadu.