Ina u minusu 1,5 milijardu kuna

INA grupa je u 2013. godini zabilježila neto gubitak od 1,5 milijardi kuna, dok je neto dobit u 2012. godini iznosila 681 milijun kuna, pokazuju danas objavljeni financijski rezultati. Gubitak iz osnovne djelatnosti iznosio je 1,57 milijardi kuna, a dobit iz osnovne djelatnosti iz jednokratnih stavki 799 milijuna kuna. Neto dobitak bez jednokratnih stavki iznosio je 953 milijuna kuna, a minus se može pripisati jednokratnim odbicima koje su za Ina grupu iznosile 2,37 milijarde kuna, a tiču se 1,5 milijarde kuna vrijednosnog usklađenja imovine u Siriji, te usklađenja imovine u sektoru rafinerija i marketinga (738 milijuna kuna), te 127 milijuna poreznog rješenja u istom sektoru.

Inina ulaganja u prošloj godini su rasla za 57% na 2,01 milijardu kuna, a uglavnom se ulagalo u Hrvatskoj. Zahvaljujući tim ulaganjima, odnosno bušenju sedam bušotina, došlo je do ublaživanja pada proizvodnje na starim poljima na 2% u prošloj godini. U prošloj godini proizvodnja na plinskim poljima u Jadranu bila je 25% manja, djelomice kao kratkoročna posljedica povećanja ulaganja sukladno ugovore o podjeli proizvodnje s Edisonom. Uvoz prirodnog plina smanjen je 31%, a smanjena je i razlika u kupovnoj i prodajnoj cijeni plina, no Ina i dalje bilježi 775 milijuna kuna minusa na toj stavci. Predsjednik Uprave Zoltan Aldott potvrdio je da je Ina s 1. siječnjem ove godine ostala bez svih istražnih koncesija u državi, te da će ipak bušiti nekoliko bušotina na postojećim eksploatacijskim poljima. Glavni izvršni direktor za financije Andras Huszar komentirao je da bi Ina više ulagala u Hrvatskoj  kada bi imala dozvole, ali ne i glavninu predviđenog novca jer se razmatraju akvizicije u inozemstvu zato što su kratkoročne prilike za istraživanje na domaćem terenu neizvjesne.

U Ini očekuju pad cijena plina na tržištu, a udjel Prirodnog plina na veleprodajnom tržištu pao je na 60 do 70%. U segmentu trgovine i marketinga rezultati su poboljšani, povećan je izvoz goriva u BiH i Sloveniju, a ukupna prodaja rasla je 2%, što je umanjilo gubitak na 164 milijuna kuna. Ina sada raspolaže sa 160 moderniziranih benzinskih postaja. Na pitanje hoće li uskoro doći do rasta cijena goriva uslijed liberalizacije Aldott odgovara da velikih razlika među konkurentima neće biti, a naftaši će lakše upravljati rizicima jer će cijene brže pratiti promjene na tržištu. Inin rezultat opterećuju 20% niže prosječne rafinerijske marže, a poseban udar bilo je retrogradno porezno terećenje rafinerija za 220 milijuna kuna, na ime gubitaka u poslovanju iz 2008. i 2009. godine. “Ako se nastavi ovakvo porezno opterećenje i loša poslovna klima bit će iznimno teško ulagati u obnovu rafinerija”, kaže Huszar, dok Aldott dodaje da je Ina sada u mogućnosti izgraditi koking postrojenje u RN Rijeka. Ipak, sve investicije u rafinerija tri se puta provjeravaju jer je rafinerijski biznis u Europi općenito neisplativ radi pada potražnje i jeftinije robe iz SAD-a. Pozitivna vijest je što je Ina poboljšala financijsku poziciju tako da je umanjila omjer duga i kapitala s 31% na 27%, dok je neto dug u padu 29%.