INA: NE postoje akti vezani za izvoz domaće nafte

“Nastavno na interpretacije u medijima, ovim bismo putem htjeli istaknuti kako ne postoje “skriveni dokumenti” vezani uz izvoz domaće nafte.”, stoji u INA-inom priopćenju, a koje u nastavku prenosimo….
“Slajd koji je korišten kao podloga za članak u jednim dnevnim novinama nastao je u studenom 2014. kao dio sveobuhvatnih analiza vezanih za rafinerijsko poslovanje, a o čijem je provođenju kompanija već izvještavala. Navedeni prikaz ne predstavlja odluku menadžmenta oko izvoza domaće nafte nego procjenu alternativnih mogućnosti za njezinu potencijalnu komercijalizaciju. Kako što smo ranije komunicirali, u Rafineriji nafte Sisak u tijeku je privremena obustava proizvodnje kao mjera optimizacije poslovanja. Ponovno pokretanje proizvodnje ostaje ovisno o vanjskom okruženju.
Neovisno o rafinerijskom poslovanju, a kao i svaka druga kompanija koja posluje na tržištu, INA je kontinuirano usmjerena na traženje i analiziranje najboljih načina komercijaliziranja svoje proizvodnje na način koji stvara najveću vrijednost i omogućava održiv razvoj. U tom smislu, izvoz domaće nafte u budućnosti ostaje jedna od dostupnih opcija za kompaniju. Također, imajući na umu ozbiljna ograničenja transportiranja domaće nafte JANAF-ovim naftovodom, INA ima odgovornost razmatranja ostalih mogućnosti transporta s ciljem maksimiziranja vrijednosti svog proizvoda.”.