Imenovano Povjerenstvo za odabir konzultanta

Vlada FBiH dala je suglasnost za donošenje Rješenja federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, kojim se za predsjednika i četiri člana povjerenstva za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor pravne osobe kao stručnog konzultanta za pružanje konzultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade FBiH u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za FBiH imenuju Hazim Hrvatović, Jasenko Muharemagić, Suada Penava, Zijada Kapetanović i Begajeta Habota.