Imenovano povjerenstvo vezano za koncesiju istraživanja i eksploataciju nafte i plina u FBiH

Na 90. Sjednici Vlada FBiH je dala suglasnost za donošenje Rješenja federalnog ministra energije, rudarstva i industrije, kojim se za predsjednika i četiri člana Povjerenstva za pripremu dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za izbor pravne osobe kao stručnog konzultanta za pružanje konzultantskih usluga pregovaranja, vođenja pregovora i izradu ugovornog modaliteta za potrebe Vlade FBiH u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina od strateškog interesa za FBiH imenuju:

Hazim Hrvatović,

Jasenko Muharemagić,

Suada Penava,

Zijada Kapetanović i

Begajeta Habota.