Imenovanje NO „Operatora-Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo

Na sjednici Vlade Federacije BiH održane 23.09.2014. data prethodna suglasnost i na prijedlog za privremeno imenovanje Rifata Fetića, Zvonimira Šušnjara i Milana Dmitrovića za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva „Operator – Terminali Federacije“ d.o.o. Sarajevo, na period do najviše tri mjeseca.