Imenovan novi Nadzorni odbor i Uprava u Operatoru – Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo

Na sjednici Vlade Federacije BiH održanoj dana 08.01.2016. godine data je prethodna suglasnost da se Rifat Fetić (predsjednik), Sanel Halilbegović i Miroslav Rozić (članovi) imenuju za članove Nadzornog odbora gospodarskog društva Operator-Terminali Federacije d.o.o. Sarajevo.

Nadzornom odboru Operator-Terminali d.o.o. Sarajevo data je prethodna suglasnost za donošenje Odluke o imenovanju vršitelji dužnosti Uprave ovog društva na period do šest mjeseci, odnosno do okončanja natječajne procedure, i to za direktora Džemal Bašić i zamjenika direktora Eugen Šušak.