Hrvatska Vlada brzopotezno poslala u Sabor Zakon o privatizaciji Ine

ZAGREB – Vlada Hrvatske poslala je u Sabor prijedlog izmjena Zakona o privatizaciji Ine kojim se on usklađuje sa zakonodavstvom Europske unije, a zainteresiranoj strani (npr. mađarskom MOL-u) omogućuje se da se bez većih problema domogne više od 50% akcija hrvatske naftne kompanije, prenosi u portal Energetika-net.

Ovim izmjenama mijenja se, naime, članak 10 kojim je Hrvatska država imala ekskluzivno pravo kontrole nad promjenama u vlasništvu, kao i pravo veta na određene odluke uprave Ine, kao i pravo prvootkupa cjelokupne ili dijela imovine društva po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti u slučaju pokretanja postupka likvidacije.

Te odredbe nisu u skladu s pravnom baštinom EU pa je Europska komisija pokrenula postupak zbog povrede prava EU i podnijela tužbu Sudu EU u srpnju 2017. godine.

Predložene izmjene Zakona predviđaju da bi onaj tko želi preći prag od 50% vlasništva Ine o tome trebalo obavijestiti resornog ministra i predati mu dugoročni plan upravljanja poslovanjem. Vlada bi na osnovu ocjene ministra donijela odluku o tome u roku od 30 dana.

Suglasnost može biti uskraćena ili oduzeta jedino ako Vlada ocijeni da to predstavlja ozbiljnu prijetnju javnoj sigurnosti i pouzdanom snabdevanju energijom, kao i zaštite infrastrukture.