Hrvatska država se odriče posebnih prava u Ini

ZAGREB – Hrvatsko ministarstvo energetike je, pod pritiskom Europskog povjerenstva, pokrenulo javnu raspravu o Nacrtu Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privatizaciji Industrije nafte INA, kojim se dopušta mogućnost strateškom partneru vlade da pređe prag vlasništva nad naftnom kompanijom iznad 50%, a država u upravi Ine gubi pravo glasa.

Prema postojećem Zakonu Hrvatska država je imala ekskluzivno pravo kontrole nad promjenama u vlasništvu, kao i pravo veta na određene odluke uprave društva, kao i pravo prvootkupa cjelokupne ili dijela imovine društva po procijenjenoj tržišnoj vrijednosti u slučaju pokretanja postupka likvidacije. Te odredbe nisu u skladu s pravnom baštinom EU pa je Europsko povjerenstvo u lipnju 2017. godine podnijela protiv Hrvatske tužbu Sudu EU.

Epilog toga su predložene izmjene pomenutog Zakona, prema kojima bi dioničar Ine imao pravo preći prag od 50% udjela u vlasničkom kapitalu. To pravo, može biti uskraćeno ako Vlada ocijeni da to predstavlja ozbiljnu prijetnju javnoj sigurnosti i snabdijevanju zemlje energijom. U tom slučaju dionice bi bile ponuđene na otkup državi po tržišnoj cijeni.

Predlaže se i dodavanje članka kojim Vlada može izabrati dva predstavnika koji će prisustvovati sjednicama Uprave, bez prava glasa. Ako Uprava izglasa odluku  “kojom se ozbiljno ugrožavaju interesi države” predstavnici će resornom ministarstvu dati prijedlog da se takva odluka preispita, prenosi Energetika-net.