Hrvatska donijela Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika

Zakon o istraživanju i eksploataciji ugljikovodika (NN 94/2013) smatra se jednim od ključnih zakona iz područja energetike, čija je namjera u cijelosti urediti područje istraživanja i iskorištavanja ugljikovodičnog rudnog blaga, tj. nafte i prirodnog plina (što je do sada bilo pokriveno zakonima iz područja rudarstvu).

Zakon je donio Hrvatski sabor na sjednici koja je održana 15.7.2013. godine, a njegove se odredbe odnose na istraživanje i eksploataciju ugljikovodika koji se nalaze u zemlji ili u podzemlju unutarnjih morskih voda ili teritorijalnog mora Hrvatske, odnosno u podzemlju epikontinentalnog pojasa Jadranskog mora do linije razgraničenja sa susjednim zemljama na kojima  Hrvatska, u skladu s međunarodnim pravom, ostvaruje jurisdikciju i suverena prava.

Njime se također uređuje gospodarenje ugljikovodicima, njihovo istraživanje i eksploatacija, izdavanje dozvole za istraživanje i sklapanje ugovora za eksploataciju, naknada, inspekcijski nadzor, prekršajne odredbe i druga pitanja. Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u ‘Narodnim novinama’, odnosno 30.7.2013. godine.