Gradnja Južnog toka u Mađarskoj počinje u travnju 2015.

BUDIMPEŠTA, Mađarska je potpisala sporazum o pokretanju izgradnje plinovoda Južni tok na svojoj teritoriji u 2015 . Sporazum je potpisan sa Južni tok Mađarska Ltd, jednim inženjerskim konzorcijem i odnosi se na planiranje i odobravanje radova , prenosi lokalna agencija MTI .

Južni tok Mađarska je u vlasništvu the Hungarian Electricity Works (MVM ) i ruskog Gazproma , 50-50 % . Konzorcij s kojim je potpisan sporazum sastavljen je od nekoliko inozemnih i domaćih kompanija. Trasa plinovoda bit će određena tokom prvog tromjesečja 2014.

Više na www.energetikars.com