Financijska podrška EU za LNG terminal na Krku

ZAGREB – Hrvatska je uspjela uvrstiti plan gradnje LNG terminala na Krku na listu projekata od zajedničkog interesa za energetsku sigurnost EU, a Europska komisija će pokriti sa pet miliona eura polovinu sredstava za izradu potrebne tehničke dokumentacije i studiju financijske konstrukcije, rekao je novinarima ministar gospodarstva Ivan Vrdoljak.

On je, međutim, naglasio da Hrvatska neće sama preuzeti sav rizik i financiranje gradnje LNG terminala, već je potrebno naći strateške partnere. Hrvatski udjel, prema riječima Vrdoljaka, može biti do najviše 25%.

LNG terminal bi, naime, bio planiranog kapaciteta između četiri i šest milijardi kubnih metara plina, dok hrvatske potrebe iznose 2,7 milijardi m3, a Vrdoljak tvrdi da se mogu pokriti iz proizvodnje iz Jadrana i s kopna, kao i iz Jonsko-jadranskog plinovoda. Poslovni dnevnik