Federalna vlada traži konzultanta za pregovore sa Shellom

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije pokrenulo je otvoreni postupak za izbor konzultanta koji će voditi pregovore sa Shellom u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina na prostoru Federacije BiH, piše Indikator.ba.

Ukupna vrijednost ugovora procijenjena je na 800.000 KM.

Od konzultanta se očekuje tehnička ili profesionalna sposobnost, što donosi 70 posto bodova, a  ponuđena cijena 30 posto bodova.

Natječaj je otvoren do 9. lipnja ove godine.

Naftna kompanija Shell još je u rujnu 2011. Vladi FBiH iskazala interes da dobije koncesiju za istraživanje nafte i plina, te je potpisan i memorandum o suradnji.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku o proglašenju Ugovora o koncesiji za istraživanje nafte i plina u Dinaridima strateškim interesom. Nedavno je Vlada zadužila ministarstva da urade nekoliko pravilnika koji treba da urede tu oblast, te dala suglasnost za raspisivanje natječaja za konzultanta u pregovorima.