Eni i Novatek će sa dvije platforme istraživati potencijal crnogorskog dijela Jadrana

PODGORICA – Prijedlogom ugovora za istraživanje i proizvodnju ugljikovodika u podmorju Crne Gore za četiri bloka sa budućim koncesionarima talijanskim Enijem i ruskim Novatekom predviđene su dvije istražne platforme u prvoj fazi istraživanja i dvije potencijalne u drugoj, od kojih će najbliža biti udaljena minimum deset kilometara od obale.

Vladan Dubljević VD direktora Uprave za ugljikovodike je rekao da ugovor podrazumijeva dva istražna perioda od četiri plus tri godine, kao i fazu proizvodnje na 20 godina.

Vrijednost garancije za prvi istražni period za obje kompanije je 85 miliona eura. Definirana je i garancija matične kompanije budućih koncesionara koja pokriva plaćanje svih obveza po osnovu ugovora u slučaju neizvršavanja i sve neugovorene obaveze prema trećim licima u slučaju direktne štete, zagađenja ili drugih incidenata.

Ukupan prihod koji će država ubirati od buduće proizvodnje nafte i plina se kreće od 62 do 68 posto neto profita kompanija. Osim toga, tu su i direktni prihodi kao što je naknada za površinu 300 eura po km2 što je prihod budžeta, zatim naknada za proizvedenu naftu i plin koja podrazumijeva 5-12 posto zavisno od obima proizvodnje za naftu i dva posto za plin, porez od 54 posto na neto dobit kompanija, kao i porez od 9 posto na dividende što je također prihod budžeta.