Energoinvestu odobrena prodaja benzinskih stanica u Hrvatskoj i kancelarija u Beogradu

Vlada FBiH usuglasila se sa odlukom Nadzornog odbora sarajevsokog Energoinvesta o pokretanju aktivnosti za prodaju poslovnog prostora u Beogradu, Srbija, kao i o načinu prodaje nekretnina u Republici Hrvatskoj, kroz postupak male privatizacije.

Nekretnine koje uključuju benzinske pumpe i poslovne prostore u Hrvatskoj, kao i poslovni prostor u Beogradu, nalaze se u Početnom bilansu Energoinvesta d.d. Sarajevo, navodi se, bez drugih detalja i preciziranja u priopćenju sa sjednice, održane u Mostaru.

Dodaje se samo da je ovu prodaju prethodno odobrila Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH, pa su odlukom Vlade FBiH stvoreni uvjeti za nastavak aktivnosti. Indikator.ba