Eksploatacija nalazišta nafte i plina

Zalihe nafte u ležištu procjenjuju se zapreminskom metodom, kojom se obuhvaćaju: utvrđene dimenzije ležišta, šupljikavost ležišta, stupanj zasićenja vodom i zapreminski koeficijent nafte (odnos zapremine nafte u ležištu i na površini).

Iskoristive zalihe nafte u akumulaciji zavise od energija ležišta.

Nafta se iz ležišta može crpiti u okviru nekoliko faza.

U primarnoj fazi iskorištenja ležišta nafta se izvodi na površinu pod utjecajem prirodne energije ležišta (dubina, temperatura, pritisak stijena).

U sekundarnoj fazi iskorištenja ležišta raspoloživa se energija obnavlja ili se njeno dalje smanjenje vrši ubrizgavanjem vode ili plina.

U tercijalnoj fazi se energija ležišta povećava zagrijavanjem ili dodavanjem kemikalija.

Iscrpljena količina nafte iz ležišta zavisi još i od rasporeda bušotina i bušotina za  ubrizgavanje i može se kretati 10 do 60% od utvrđenih geoloških zaliha.

U odnosu na energiju ležišta u primarnoj fazi iskorištavanja u ležištu mogu vladati tri različita režima crpljenja: plinske kape, otopljenog plina, režim pritiska vodom ili njihova kombinacija.

Osnovni režimi primarne faze iskorištavanja nafte

a) režim otopljenog plina – do 15% od geoloških zaliha,

b) režim plinske kape – do 30 % od geoloških zaliha

c) režim pritiska vode – može biti i sekundarna metoda

Ležišta nafte

Tercijalna faza

Termički procesi se svode na spaljivanje dijela nafte u ležištu uz ubrizgavanje plina. Paralelno sa povećanjem temperature opada viskoznost, a ubrizgani plin smanjuje površinski napon.

Kemijske metode se svode na ubrizgavanje otopina tenzida i polimera. Polimerima se povećava viskoznost vode koja se ubrizgava u ležište, pa se tako povećava potisak nafte iz ležišta. Ovim metodama se količina izvađene nafte povećava za daljih 10 do 13 %.

 a) Metoda plinskog lifta

Postrojenje za transport nafte iz ležišta plin – lift metodom

1. kompresor; Metoda plinskog lifta

2. regulator protoka plina;

3. ventili za uvođenje plina;

4. separator;

5. rezervoar nafte

 

b) vađenje dubinskom jednoklipnom pumpom

Vađenje dubinskom jednoklipnom pumpom

c) vađenje uronjenom pumpom i motorom