Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio informaciju o aktivnostima na realizaciji projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u FBiH

Na 10. sjednici Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održanoj u četvrtak, 31. ožujka 2016. godine, usvojena je Informacija o izvršenim aktivnostima na realizaciji projekta istraživanja i ekspoatacije nafte i plina u Federaciji BiH.

Na osnovu članka 144. stavak 2. Poslovnika o radu Doma naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 27/03 i 1/09) i članka 153. stavak 2. Poslovnika o radu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 69107 i 2108), Parlament Federacije Bosne i Hercegovine je na sjednici Doma naroda od ….. 2016. godine i Zastupničkog doma od …… 2016. godine donio slijedeći

 

ZAKLJUČAK

 

  1. Usvaja se Informacija Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o izvršenim aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine i ujedno se zadužuje Vlada Federacije Bosne i Hercegovine da nastavi s aktivnostima na realizaciji Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine.

 

  1. Imajući u vidu kompleksnost Projekta istraživanja i eksploatacije nafte i plina u Federaciji Bosne i Hercegovine, za čiju je realizaciju potrebno znanje iz više stručnih oblasti, predlaže se Vladi Federacije Bosne i Hercegovine da utvrdi savjetodavno tijelo za Federaciju Bosne i Hercegovine u čijemu bi sastavu bili eminentno stručna lica iz akademija, fakulteta, instituta, gospodarstva, i drugih institucija specijaliziranih za oblasti geologije, rudarstva, ekonomije, prava, okoliša, energetike i dr. koji bi bili uključeni u realizaciju Projekta.

 

  1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen u “Službenim novinama Federacije BiH”.

 

 

PF broj: 01, 02- _/16

31. ožujak 2016. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća                                                                                                     Predsjedavajući

Doma naroda                                                                                                     Zastupničkog doma

Parlamenta Federacije BiH                                                                               Parlamenta Federacije BiH

Lidija Bradara                                                                                                             Edin Mušić

Cjelovitu informaciju možete pročitati na slijedećem linku INFORMACIJA