Dokapitalizacija „Energopetrola“ d.d. Sarajevo

Federalna vlada danas je usvojila Izvještaj svog Pregovaračkog tima o poduzetim aktivnostima na pregovorima sa Konzorcijom „INA-MOL“ o provođenju Ugovora o dokapitalizaciji „Energopetrola“ d.d Sarajevo.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Federalno ministarstvo financija su zaduženi da uredno i na vrijeme plaćaju izvršene usluge advokatskom timu Wegner&Vieli koji predstavlja Federaciju Bosne i Hercegovine u arbitražnom postupku, kako ne bi dolazilo do zastoja u ovom postupku.

Usvojen je Program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH sa planom privatizacije za 2013. godinu, u dijelu koji se odnosi na prodaju 22,1214 posto državnog kapitala u „Energopetrolu“ d.d. Sarajevo. Agencija je zadužena da poduzme aktivnosti na prodaji ovog državnog kapitala.

Na prijedlog Agencije, Vlada FBiH danas je donijela Odluku o načinu, odnosno metodu privatizacije državnog kapitala u privrednom društvu „Energopetrol” d.d. Sarajevo.

Državni kapital, koji iznosi 22,1214 posto ukupnih dionica ovog privrednog društva, odnosno 1.215.111 dionica, prodavat će se putem berze.