Dobitnici i gubitnici na cijeni nafte

OPEC je međunarodna organizacija i ekonomski kartel s misijom da koordinira politike zemalja proizvođača nafte. Njegov cilj je da usuglašavanjem odluka o nivou proizvodnje nafte osigura stabilne prihode svojim članicama.

Članice OPEC-a podmiruju oko 40% potrošnje nafte u svijetu, pa odluke organizacije u toj razmjeri i mogu imati utjecaj na cijene te sirovine. Ovu međuvladinu organizaciju formirali su na konferenciji u Bagdadu u rujnu 1960. Irak, Kuvajt, Saudijska Arabija i Venecuela, a vremenom su joj se pridružili Alžir, Angola, Ekvador, Iran, Katar, Libija, Nigerija i Ujedinjeni Arapski Emirati.

Veliki uvoznici energenata, u prvom redu rastuća velika azijska gospodarstva Kine i Indije, kao i Japana profitiraju na padu cijena nafte. Računa sa da sa postojećom cijenom nafte Kina može godišnje uštedjeti na uvozu te sirovine do 20 milijardi dolara. Na dobitku su i potrošači goriva širom svijeta.

S druge strane, gubitnici su zemlje proizvođači i izvoznici nafte. Eksperti su jedino u dilemi oko procjene efekata pada cijena nafte na gospodarstvo SAD i Kanade, jer udar trpe proizvođači ove sirovine iz nekonvencionalnih izvora – američkih škriljaca i kanadskih naftnih pješčara – ali sa druge strane padaju troškovi na uvozu te sirovine za njihova energetski intenzivna gospodarstva. Agencije