Direktor Zavoda za geologiju FBiH: Istraživanje nafte počinje 2016. godine

Direktor Federalnog zavoda za geologiju prof. dr. Hazim Hrvatović istakao je u intervjuu za AA kako “prve istražne radnje zavise od potpisivanja ugovora o koncesiji za istraživanje i eksplataciju nafte i plina na području Federacije BiH”.
“Moja procjena je da bi do kraja ove godine trebao biti potpisan ugovor o koncesiji, nakon čega slijedi izrada projektnih istraživanja koji će se verificirati u Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije. Nakon toga bi krenula istraživanja. Najvjerojatnije bi to bilo početkom naredne godine po metodologiji koja bude predviđena projektom istraživanja”, naglasio je dr. Hrvatović.
Direktor Federalnog zavoda za geologiju je kazao kako je prva faza tendera za izbor stručnog konsultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina završena
Ugovor o izboru koncesora odobrava Parlament FBiH
“Izvršen je izbor potencijalnih stručnih konzultanata. Upućena je žalba, koja se nalazi u Uredu za razmatranje žalbi BiH i mi čekamo izvještaj. Komisija, odnosno Vlada FBiH će postupiti kako bude naredio izvještaj Ureda za razmatranje žalbi”, naveo je dr. Hrvatović, koji je i predsjednik Komisije za provođenje javne nabavke za izbor stručnog konzultanta u postupku dodjele ugovora o koncesiji za istraživanje i eksploataciju nafte i plina.
Naglasio je da čim se potpiše ugovor i uradi projekt kreće se sa istraživanjem po zadatoj metodologiji.
Ugovor o izboru koncesora treba u konačnici prihvatiti Parlament bh. entiteta FBiH, čiji će predstavnici, po tri iz Predstavničkog i Doma naroda, te jedan predstavnik Vlade FBiH raditi u komisiji koja će pripremati ugovor.
“Kada će doći do prvog bušenja to zavisi. Može biti za tri, četiri, pet mjeseci ili pola godine na prvoj lokaciji tog istražnog bušenja. Projektom, a i ugovorom o koncesiji će biti točno predviđeno koliki je minimalni broj bušotina koje mora Schell ili bilo koja naftna kompanija izvesti, a da bi možda eventualno napustila taj prostor sa zaključkom da se ne isplati dalje istraživanje”, zaključio je Hrvatović.
Osim Federalnog zavoda za geologiju i Ministarstva energetike, rudarstva i industrije FBiH, u cjelokupnu problematiku istraživanja kod sklapanja ugovora o koncesiji, odnosno pripreme ugovora o koncesiji i aktivnosti biti uključena i federalna ministarstva okoliša, prostornog uređenja, poljoprivrede i vodoprivrede, svako sa svog aspekta.
“Jako je važno da u ugovoru o koncesiji i tim aktivnostima oko istraživanja budu dobro definirani uvjezi zaštite okoliša tokom istraživanja i tokom eksplatacije”, naglasio je dr. Hrvatović.
Projekat istraživanja i eksploataciju nafte i plina na području bh. entiteta Federacije Bosne i Hercegovine je, navodi Hrvatović, od iznimnog značaja.
“Ono što je za nas važno nije samo istraživanje ovog energetskog resursa već će se kroz istraživanja prikupiti mnogobrojni podaci koji će nam ukazati na mogućnost pronalaska drugih mineralnih resursa. Ti će se podaci, recimo, koristiti kod procjene za mogućnosti od zemljotresa na tom području, prikupiti podaci za pronalazak vode što je jako važno za nas. Praktično, to će nam ukazati na detaljniju geološku strukturu tog prostora. Što se tiče istraživanja nafte i plina u ovom slučaju za nas bi bilo veoma važno da se to pronađe. Jer, ne bi to bila samo aktivnost vezana za naftu i plin. Čitav niz djelatnosti bi se naslonio na to, od građevine, transporta, poljoprivrede, trgovine”, zaključuje Hrvatović.
Direktor Federalnog zavoda za geologiju navodi da “nema nikakvih prognoza što se tiče količina koje bi se mogle pronaći”.
“Niti jedan jedini litar nije prognoziran da se može pronaći. Ono što je do sada utvrđeno na bazi svih dosadašnjih rezultata istraživanja jeste da postoje povoljni sustavi koji opravdavaju postupke istraživanja tog energetskog resursa”, naveo je dr. Hrvatović.
Najperspektivniji prostori Stoca, Mostara, Glamoča…
Naime, u dokumentu koji se odnosi na istraživanje nafte i plina na području Federacije BiH navedeno je da je izvršena preliminarna analiza matičnih stijena, urađeni primjeri strukovnih stilova te data strukturna interpretacija Dinarida. Po dobijenim rezultatima, navedeno je u dokumentu, sa naftno-geološkog aspekta najperspektivnije strukture područja Federacije BiH nalaze se na prostoru Stoca, Mostara, Drežanke (Drežnice), Tomislavgrada, Livna i Glamoča.
Ekipa Anadolu Agency proteklih mjeseci posjetila je neke od lokaliteta za koje se pretpostavlja da kriju naftna nalazišta kao što su onaj u dolini Dreženake, u Gornjoj Drežnici, Glamočkom polju u Glamoču i području lastve u okolini Grada Trebinja. Tamo su u proteklom periodu bile brojne delegacije naftnih kompanija koje su čak i uzimale uzorke na analizu kako bi se utvrdilo postojanje naftnih polja. Ranijih godina rađena su i probna naftna istraživanja prvenstveno na području Lastve kod Trebinja i u Glamočkom polju.
Direktor Federalnog zavoda za geologiju navodi da je u skladu sa Zakonom o istraživanju nafte i plina na područje FBiH podijeljeno u istražne blokove: površine 1.300 do 1.400 kilometara kvadratnih po osnovnim granicama geološke karte.
Različit stupanj istraženosti lokacija
“Svaki taj blok je perspektivan za istraživanja. Različit je stupanj istraženosti od sjeverne Bosne pa do Dinarida. U sjevernoj Bosni je primjerice izvedeno 70 bušotina, a na Dinaridima samo jedna. U Hrvatskoj se izvede 100 bušotina, a u Bosni i Hercegovini jedna. To je odnos iz kojeg se može vidjeti koliko je ulagano u istraživanje tog energetskog resursa. Vrijedi istraživati i vrijedi se ozbiljnije pozabaviti sa ovom problematikom što je do sada u zadnjih tri – četiri godine bilo prepoznato i od Ministarstva energetike, rudarstva i industrije FBiH i Vlade FBiH ali i javnosti da podrže ovaj projekt. Po mom mišljenju, on bi mogao donijeti dosta dobrog ovoj državi”, istakao je dr. Hrvatović.
Naveo je i da je Vlada FBiH donijela odluku da se uradi akcioni plan za istraživanje nafte i plina na području Federacije BiH, te da se počne sa pripremom dokumentacije za raspisivanje tendera za područje sjeverne Bosne: područje tuzlanskog bazena i Posavine. Za to su zaduženi Federalni zavod za geologiju, Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.
“Svakako da je za nas važno da je Schell zainteresiran učestvovati u istraživanju nafte i plina na našem području bez obzira na ove cijene koje su na tržištu. Vjerujemo da će doći do jednog perioda stabilizacije tako da će u svakom slučaju biti ekonomično, odnosno ekonomski se isplatiti istraživati naftu i plin na području FBiH”, zaključio je direktor Federalnog zavoda za geologiju u inetrvjuu za AA.